یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بررسی سیستمهای قدرت ۲ -گروه ۱- آقای دکتر گیتی زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بررسی سیستمهای قدرت ۲ -گروه ۱- آقای دکتر گیتی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر گیتی زاده)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بررسی سیستمهای قدرت ۲ -گروه ۱- در تاریخ ۶/۲/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز