برنامه کلاسی درس فیزیک الکترونیک – آقای مهندس شناور

برنامه کلاسی درس فیزیک الکترونیک – آقای مهندس شناور
برنامه کلاسی درس فیزیک الکترونیک – آقای مهندس شناور- که بنا به نظر معاونت دانشکده به صورت خودخوان خواهد بود شرح زیر است:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی نام درس مرتبه نوع کلاس
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ مهندس شناور ۱ فیزیک الکترونیک اول مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ مهندس شناور ۱ فیزیک الکترونیک دوم مجازی

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email