اطلاعیه مهم زمان پاسخ گویی در ایام عید

(اطلاعیه مهم) 

 قابل توجه دانشجویان عزیز

 

در ایام نوروز ۹۴ همکاران محترم واحد آموزش و انفورماتیک دانشکده بنا به برنامه زمانبندی زیر در دانشکده حضور دارندوآماده پاسخ گویی به شما عزیزان خواهند بود.

ساعت پاسخگویی تلفنی :۱۲-۸

.برنامه زمانبندی دانشکده در ایام نوروز ۹۴

 

واحد

نام و نام خانوادگی

همکاران

فروردین ۹۴

 

۵چهارشنبه

۸شنبه

۹ یکشنبه

۱۰ دوشنبه

۱۱سه شنبه

شماره تماس

 

 

 

آموزش

 

فاطمه راستی

*

       

۳۶۴۶۰۵۰۳

رضا مظلوم زاده

*

       

۳۶۴۶۰۵۰۷

ملیحه شهابی

 

*

     

۳۶۴۶۰۲۰۷

زهرا یزدانی

   

*

   

۳۶۴۶۰۵۳۲

شیدا سروستانی

     

*

 

۳۶۴۶۰۲۰۷

سمانه ادیبی

       

*

۳۶۴۶۰۲۲۳

 

 

 

انفورماتیک

حسین ال.. محمدی

*

       

۳۶۱۳۲۶۹۷

عباس صالحی

 

*

   

*

۳۶۱۳۲۶۹۷

سید محمد کاظم خرمی

   

*

*

 

۳۶۱۳۲۶۹۶

محمد معین ذنوبی

       *  

۳۶۱۳۲۶۹۴

حیدر قانعی

     *    

۳۶۱۶۲۶۹۸

سارا کرمی مهر

       

*

۳۶۱۳۲۶۶۷