یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکترخدائیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ -در تاریخ ۶/۲/۹۴ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد. مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز