اطلاعیه شماره۲برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

اطلاعیه شماره۲برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

بدین وسیله به اطلاع میرساند که جهت دروس :

 1. مبانی تئوری تربیت بدنی۲و۱ (عمومی) ،
 2. حقوق جزای اختصاصی۳(کارشناسی حقوق)،
 3. حقوق جزای عمومی۳(کارشناسی حقوق)،
 4. حقوق تجارت۱ (کارشناسی حقوق)،
 5. کارتحقیقی۱(کارشناسی حقوق)،
 6. میکروپروسسور (کارشناسی برق)،
 7. اصول میکروکامپیوترها وآز(کارشناسی برق) ،
 8. ریزپردازنده۱(کارشناسی کامپیوتر)،
 9. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی(کارشناسی کامپیوتر)،
 10. مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات(کارشناسی کامپیوتر)،
 11. طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(کارشناسی ارشد اتوماسیون نفت)

امتحان میان ترم برگزار نمیگردد.

شایان ذکر است که جهت پیگیری سایر اطلاعیه های مربوط به برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ ،سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی را پیگیری نمایید.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز