یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های عامل -گروه ۱- آقای دکتر موسوی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های عامل -گروه ۱- آقای دکتر موسوی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر موسوی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های عامل -گروه ۱- در تاریخ ۸/۲/۹۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز