انتخاب زمان دفاع از پایان نامه خرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه خرداد ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در خرداد ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح و ۱۳:۳۰-۱۵ بعدظهر مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول اسفند ماه ۹۳

تاریخ

روز

۹/۳/۹۴

شنبه

۱۰/۳/۹۴

یکشنبه

۱۱/۳/۹۴

دوشنبه

۱۲/۳/۹۴

سه شنبه

۱۷/۳/۹۴

یکشنبه

۱۸/۳/۹۴

دوشنبه

۱۹/۳/۹۴

سه شنبه

۲۰/۳/۹۴

چهارشنبه

۲۳/۳/۹۴

شنبه

۲۴/۳/۹۴

یکشنبه

۲۵/۳/۹۴

دوشنبه

۲۶/۳/۹۴

سه شنبه

۲۷/۳/۹۴

چهارشنبه