یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس آیین دادرسی مدنی ۳ -گروه ۱- آقای دکتر لطفی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس آیین دادرسی مدنی ۳ -گروه ۱- آقای دکتر لطفی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس آیین دادرسی مدنی ۳ -گروه ۱- در تاریخ ۹/۲/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ زیر برگزار خواهد شد . مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز