منبع امتحانی تکدرس اردیبهشت ۹۴

باسمه تعالی

 

اعلام منابع تکدرس اردیبهشت ۹۴

به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را بر اساس اطلاعیه موجود در سایت دانشکده داشته و نسبت به ارسال … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی (کارشناسی)و جامعه شناسی جنایی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی (کارشناسی)و جامعه شناسی جنایی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

سلسله نشست های بخش حقوق جزا و جرم شناسی

به نام خدا

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سلسله نشست های بخش حقوق جزا و جرم شناسی

نشست سوم :

رونمایی دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از ادامه...

تغییر کلاس حضوری به مجازی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد

تغییر کلاس حضوری به مجازی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مهران بد)، کلاس حضوری … ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

جهت مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس در امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس اصول فقه ۲ و متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس اصول فقه ۲ و متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای طلعتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی رایانه ای / برنامه نویسی کامپیوتر – گروه۱– آقای دکتر فاضل

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی رایانه ای / برنامه نویسی کامپیوتر – گروه۱– آقای دکتر فاضل
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فاضل)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی -گروه ۱ – آقای دکتر نورانی

تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی -گروه ۱ – آقای دکتر نورانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نورانی)، تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس ایجاد … ادامه...

یک جلسه مازاد کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- خانم دکتر نزهت

یک جلسه مازاد کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- خانم دکتر نزهت
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر نزهت)، یک جلسه مازاد کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- در … ادامه...

تغییر کلاس مجازی چهارم و پنجم درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری

تغییر کلاس مجازی چهارم و پنجم درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بصیری)، کلاس مجازی چهارم و پنجم درس شبیه … ادامه...

تغییر تاریخ جلسه چهارم کلاس مجازی درس محاسبات عددی / روشهای محاسبات عددی-گروه ۱ – آقای مهندس تاشک

تغییر تاریخ جلسه چهارم کلاس مجازی درس محاسبات عددی / روشهای محاسبات عددی-گروه ۱ – آقای مهندس تاشک
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس تاشک) جلسه چهارم کلاس … ادامه...

اطلاعیه آزمون زبان انگلیسی مقاطع کارشناسی ارشد

به نام خدا
اطلاعیه برگزاری آزمون معافی زبان انگلیسی ویژه ( کارشناسی ارشد )
تاریخ برگزاری آزمون : روز پنج شنبه ۲۷/۱/۹۴ ساعت ۱۴-۱۶ بعد از ظهر
تاریخ ثبت نام … ادامه...

جدول موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه گروه فناوری اطلاعات از سال ۹۰ به بعد-لیست شماره ۲

ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساجدی)، جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه … ادامه...