یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای علیرضا کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای علیرضا کاظمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای علیرضا کاظمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب- گروه ۱ در تاریخ ۱۰/۲/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز