اطلاعیه مهم آزمون معافی زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی سال۱۳۹۲ به  ما قبل :

بنا به پیشنهاد  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشجویانی که حداقل  ۲ بار در آزمون معافی زبان انگلیسی شرکت داشته و مردود گردیده اند . می توانند با ارسال درخواست معافی زبان انگلیسی بادرج وضعیت ضعیف در کارنامه نسبت به دفاع از سمینار ویژه یا پایان نامه اقدام نمایند . همچنین دانشجویانی که ۱ بار مردود گردیده یا بطور کلی در آزمون شرکت نکرده اند ، می توانند با اخذ تعهد شرکت درآزمون ۹۴/۰۶/۵ نسبت به دفاع از سمینار ویژه یا پایان نامه اقدام نمایند .

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email