برگزاری کارگروه آموزشی آشنایی با نحوه اجرای دوره آموزشی آنلاین (مجازی)

اجرای کارگروه آموزشی آشنایی با نحوه اجرای دوره آموزشی آنلاین (مجازی) توسط جناب آقای دکتر هاشمی رییس محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

این دوره آموزشی کوتاه مدت به همت معاونت آموزش دانشگاه شهید چمران اهواز و جهت آشنایی اعضای محترم گروههای علمی دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز با نحوه اجرا و مدیریت دوره‌های آموزشی آنلاین‌(مجازی) در تاریخ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ و از ساعت ۸ الی ۱۲ برگزار گردید.

در ابتدا مدرس محترم دوره جناب آقای دکتر ستار هاشمی مقدمه‌ای درباره اهمیت یادگیری الکترونیکی، هدف از یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی ارائه کردند و در ادامه فرصتها و چالشهای موجود و مولفه‌های اساسی در یادگیری الکترونیکی را در کشورهای در حال توسعه تحلیل نمودند، سپس توضیحاتی در خصوص سیستم مدیریت یادگیری (LMS)، تولید محتوای دیجیتال (ابزارها و استانداردهای موجود و روند تولید محتوا و هزینه‌های آن‌ و…)، سامانه‌های وب کنفرانس، ساختار استاندارد یک دانشگاه مجازی (سخت‌افزار، نرم‌افزار و نیروی انسانی موردنیاز) توسط مدرس محترم ارائه گردید و در خاتمه نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی و جهت‌گیری کلی آموزشهای الکترونیکی کشور توسط جناب آقای دکتر هاشمی و اساتید محترم حاضر در جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

فایل کارگاه آموزشی: MyVUS-Hashemi