تغییر کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی،آقای دکتر روپایی

تغییر کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی،آقای دکتر روپایی

بنا بنظر استاد محترم درس ، کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی،آقای دکتر روپایی از تاریخ ۴/۳/۹۳ به تاریخ ۲/۳/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ تغییر نمود

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email