تغییر در کلاس مجازی حقوق تجارت ۳،آقای دکتر مبین

تغییر در کلاس مجازی حقوق تجارت ۳،آقای دکتر مبین

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی حقوق تجارت ۳،آقای دکتر مبین از تاریخ ۱۲/۳/۹۴ به تاریخ ۹/۳/۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ تغییر نمود

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email