انتخاب زمان دفاع از پایان نامه تیر ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه تیر ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در تیر ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح و ۱۳:۳۰-۱۵ بعدظهر مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول تیر ماه ۹۳

تاریخ

روز

۶/۴/۹۴

شنبه

۷/۴/۹۴

یکشنبه

۸/۴/۹۴

دوشنبه

۹/۴/۹۴

سه شنبه

۱۰/۴/۹۴

چهار شنبه