کلاس مجازی جبرانی جامعه شناسی جنایی،آقای دکتر ابراهیمی

کلاس مجازی جبرانی جامعه شناسی جنایی،آقای دکتر ابراهیمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی جامعه شناسی جنایی،آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ ۱۶/۳/۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸ برگزار خواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email