کلاسهای مجازی سوم ،چهارم وپنجم تحقیق در عملیات ؛آقای دکتر فخار زاده

کلاسهای مجازی سوم ،چهارم وپنجم تحقیق در عملیات ؛آقای دکتر فخار زاده

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی سوم تحقیق در عملیات ؛آقای دکتر فخار زاده در تاریخ ۲۰/۰۳/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار خواهد شد
  2. کلاس مجازی چهارم تحقیق در عملیات ؛آقای دکتر فخار زاده در تاریخ ۲۱/۰۳/۹۴ ساعت ۱۲ – ۱۰ برگزار خواهد
  3. کلاس مجازی پنجم تحقیق در عملیات ؛آقای دکتر فخار زاده در تاریخ ۲۱/۰۳/۹۴ ساعت ۱۳ – ۱۲ برگزار خواهد

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email