جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد الهام اخوت

 

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد الهام اخوت

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم افزار)

 

عنوان:

بهبود الگوریتم رقابت استعماری در پیدا کردن نقاط تعادل نش مسئله مدیریت بحران

توسط:

الهام اخوت

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید مصطفی فخراحمد

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر منصور ذوالقدری جهرمی

 

زمان: ۱۸/۰۳/۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز