تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

تغییر تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، تاریخ کلاس مجازی هفتم درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – از تاریخ ۲۵/۳/۹۴ به تاریخ ۱/۴/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email