تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم و دهم درس متون فقه ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم و دهم درس متون فقه ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تاریخ کلاس مجازی نهم درس متون فقه ۱ -گروه ۱ – از تاریخ ۲۵/۳/۹۴ به تاریخ ۲۶/۳/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ وجلسه دهم آن از تاریخ ۱/۴/۹۴ به تاریخ ۲/۴/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email