تغییر جلسه دهم کلاس مجازی درس ماشینهای الکتریکی ۲ و بررسی سیستمهای قدرت ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر صامت

تغییر جلسه دهم کلاس مجازی درس ماشینهای الکتریکی ۲ و بررسی سیستمهای قدرت ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر صامت

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر صامت) جلسه دهم کلاس مجازی درس ماشینهای الکتریکی ۲ -گروه ۱ – از تاریخ ۳۱/۳/۹۴ به تاریخ ۲۷/۳/۹۴ ساعت ۱۴تا ۱۶و درس بررسی سیستمهای قدرت ۱ گروه ۱ – از تاریخ ۳۱/۳/۹۴ به تاریخ ۲۷/۳/۹۴ ساعت ۱۸تا ۲۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email