دو جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

بنا به نظر استاد محترم درس ((آقای دکتر یوسفی )) ، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ – گروه ۱ در تاریخ ۶/۴/۹۴ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و تاریخ ۷/۴/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد و دو جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۲ – گروه ۱ در تاریخ ۶/۴/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و تاریخ ۷/۴/۹۴ ساعت ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email