یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس مدنی ۳ و مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس مدنی ۳ و مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سربازیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس مدنی ۳ -گروه ۱ – در تاریخ ۱/۴/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۸ و یک جلسه کلاس جبرانی مجازی مسئولیت مدنی -گروه ۱ – در تاریخ ۳۰/۳/۹۴ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email