یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ -گروه ۱- آقای دکتر سالاری

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سالاری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ -گروه ۱-در تاریخ ۳۱/۳/۹۴ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز