تغییر کلاس مجازی نهم درس طراحی عاملگرا – گروه ۱- آقای دکتر رافع

تغییر کلاس مجازی نهم درس طراحی عاملگرا – گروه ۱- آقای دکتر رافع
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر رافع) کلاس مجازی نهم درس طراحی عاملگرا – گروه ۱- از تاریخ ۱/۴/۹۴ به تاریخ ۳۱/۳/۹۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email