دو جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱- گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

دو جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱- گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر زرنشان)دو جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱-گروه ۱ -در تاریخ ۲۸/۳/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و در تاریخ ۹/۴/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email