انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در مرداد ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول مرداد ماه ۹۴

تاریخ

روز

۲۴/۵/۹۴

شنبه

۲۵/۵/۹۴

یکشنبه

۲۶/۵/۹۴

دوشنبه

۲۷/۵/۹۴

سه شنبه

۲۸/۵/۹۴

چهار شنبه

۳۱/۵/۹۴

شنبه