جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری-مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی)

 

عنوان:

ارائه مدلی جهت ارزیابی اثرفناوری اطلاعات برعملکردسازمان

توسط:

پیمان اژدری

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید رئوف خیامی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رضا اکبری

 

زمان: ۱۰/۴/۹۴ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email