باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳ که در حوزه های امتحانی غیر از شیراز ،تهران ورودیهای قبل از نیمسال اول۹۲، دبی ومالزی شرکت مینمایند ، می رساندکه به ازای برگزاری هر یک از دروس امتحانی خود در حوزه های مذکور مبلغ دویست هزار ریال(۲۰۰۰۰۰ ریال) را به شرح زیر بصورت اینترنتی واریز نمایند تا امکان پرینت از کارت ورود به جلسه برای آنها فراهم شود.

تذکرات بسیار مهم:

الف)در خصوص دانشجویان ورودی نیمسال اول۹۲ به بعد متقاضی شرکت در امتحانات حوزه تهران به اطلاع میرساند که طبق توضیحات مندرج در دفترچه کنکور سازمان سنجش و شیوه نامه آزمون داخلی میبایست به ازای برگزاری هر یک از دروس امتحانی خود در حوزه مذکور مبلغ دویست هزار ریال(۲۰۰۰۰۰ ریال) را به شیوه اعلام شده در ذیل اطلاعیه، پرداخت نمایند.

ب) در خصوص دانشجویان متقاضی شرکت در امتحانات حوزه بابل به اطلاع میرساند که میبایست به ازای برگزاری هریک از دروس امتحانی خود در حوزه مذکور مبلغ دویست هزار ریال(۲۰۰۰۰۰ ریال) را به شرح زیر بصورت اینترنتی واریز نمایند تا امکان پرینت از کارت ورود به جلسه برای آنها فراهم شود.

روند مراحل:

۱-وارد سیستم اتوماسیون دانشگاه شیراز(sess) شوید.( www.sess.shirazu.ac.ir)

تذکر بسیار مهم:جهت واریز وجه پرداختی امتحانات از مرورگرهای Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده نمایید.

۲-در قسمت سمت راست صفحه ؛ لینک پرداخت هزینه آزمون های ترم را کلیک نموده و وارد صفحه جدید شوید.

0

۳-دروسی را که جهت آنها آزمون پایان ترم برگزار میشوند،یا قصد دارید در امتحان این دروس حاضر شوید را در قسمت انتخاب تیک (ü)بزنید،سپس گزینه پرداخت را انتخاب نمایید و وارد صفحه پرداخت اینترنتی بانک ملت شوید.(دروس کارگاهی و آزمایشگاهی که کلاس آنهاپس از امتحانات پایان ترم برگزار خواهند شد،نیازی به پرداخت هزینه آزمون ندارند)