یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر کاظمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه … ادامه...

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه مرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه مرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، اتوماسیون و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسکندری- مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسکندری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان­نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

عنوان:… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه صابری- فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه صابری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش تجارت الکترونیک)… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری-مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی)… ادامه...

کلاس مجازی جبرانی طراحی صفحات وب،آقای مهندس علیرضا کاظمی

کلاس مجازی جبرانی طراحی صفحات وب،آقای مهندس علیرضا کاظمی

بنا نظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی صفحات وب،آقای مهندس علیرضا کاظمی در تاریخ ۰۷/۰۴/۹۴ ساعت ۲۰ – ۱۸ … ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی و مازاد حقوق مدنی۸،آقای دکتر علیدادی

کلاسهای مجازی جبرانی و مازاد حقوق مدنی۸،آقای دکتر علیدادی

بنا نظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی جبرانی حقوق مدنی۸،آقای دکتر علیدادی در تاریخ ۰۷/۰۴/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد
ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و تغییر تاریخ کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و تغییر تاریخ کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

بنا به نظر استاد … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱و ۲ – آقای دکتر فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱و ۲ – آقای دکتر فخر احمد

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکترخدائیان) سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

یک جلسه کلاس جبرانی درس مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سربازیان) یک جلسه کلاس جبرانی درس مسئولیت مدنی-گروه ۱ – … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس اصول میکروکامپیوترها و آز و ریزپردانده ۱ /میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر کردرستمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس اصول میکروکامپیوترها و آز و ریزپردانده ۱ /میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر کردرستمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کردرستمی) یک … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی حقوق مدنی۵،آقای دکتر رمضانی

کلاس مجازی جبرانی حقوق مدنی۵،آقای دکتر رمضانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی حقوق مدنی۵،آقای دکتر رمضانی در تاریخ ۳/۴/۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸ برگزار میگردد

واحد آموزش… ادامه...

کلاس مجازی هفتم درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی

کلاس مجازی هفتم درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، کلاس مجازی هفتم درس ماشینهای مخصوص – گروه ۱– در تاریخ ۳/۴/۹۴ … ادامه...