یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

یک جلسه کلاس جبرانی درس مسئولیت مدنی-گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سربازیان) یک جلسه کلاس جبرانی درس مسئولیت مدنی-گروه ۱ – … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی دهم هوش مصنوعی ،آقای مهندس حمزه لو

تغییر در کلاس مجازی دهم هوش مصنوعی ،آقای مهندس حمزه لو

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم هوش مصنوعی ،آقای مهندس حمزه لو در تاریخ ۱۱/۴/۹۴ از ساعت … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی سیستمهای شی گرا، آقای مهندس کریمی

کلاس مجازی جبرانی سیستمهای شی گرا، آقای مهندس کریمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی سیستمهای شی گرا، آقای مهندس کریمی در تاریخ ۹/۴/۹۴ ساعت۱۸ – ۱۶ برگزار … ادامه...

کلاس مجازی مازاد برنامه سازی کامپیوتر و برنامه سازی رایانه ایی آقای دکتر فاضل

کلاس مجازی مازاد برنامه سازی کامپیوتر و برنامه سازی رایانه ایی آقای دکتر فاضل

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد برنامه سازی کامپیوتر و برنامه سازی رایانه ایی … ادامه...

کلاس مجازی نهم سیستمهای چندرسانه ایی ،آقای مهندس وحید اعتمادی

کلاس مجازی نهم سیستمهای چندرسانه ایی ،آقای مهندس وحید اعتمادی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم سیستمهای چندرسانه ایی ،آقای مهندس وحید اعتمادی در تاریخ ۳/۴/۹۴ برگزار نمیگردد.شایان … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی دهم مهندسی اینترنت، آقای مهندس محمد مهدی رجا

تغییر در کلاس مجازی دهم مهندسی اینترنت، آقای مهندس محمد مهدی رجا

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم مهندسی اینترنت، آقای مهندس محمد مهدی رجا در تاریخ ۴/۴/۹۴ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی مهندسی قطعات ،آقای دکتر اکبری

کلاس مجازی جبرانی مهندسی قطعات ،آقای دکتر اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی مهندسی قطعات ،آقای دکتر اکبری در تاریخ ۰۲/۰۴/۹۴ در ساعت ۱۸ -۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

عدم برگزاری کلاس مجازی نهم اصول برنامه سازی،سرکار خانم مهندس حسینی

عدم برگزاری کلاس مجازی نهم اصول برنامه سازی،سرکار خانم مهندس حسینی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی نهم اصول برنامه سازی،سرکار خانم مهندس حسینی در تاریخ ۳/۴/۹۴ ساعت ۲۰ … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم دروس حقوق تجارت۴ و آیین دادرسی مدنی۲ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی

تغییر کلاس مجازی دهم دروس حقوق تجارت۴ و آیین دادرسی مدنی۲ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک پیشرفته(مدارهای مجتمع خطی) -گروه ۱– آقای مهندس حدائق

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک پیشرفته(مدارهای مجتمع خطی) -گروه ۱– آقای مهندس حدائق
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حدائق)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس قواعد فقه ۱ و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس قواعد فقه ۱ و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ -گروه ۱- آقای دکتر هادیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای … ادامه...

تغییر کلاس مجازی نهم درس طراحی عاملگرا – گروه ۱- آقای دکتر رافع

تغییر کلاس مجازی نهم درس طراحی عاملگرا – گروه ۱- آقای دکتر رافع
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر رافع) کلاس مجازی نهم درس طراحی عاملگرا – گروه ۱- … ادامه...