اطلاعیه مهم و فوری درخصوص آزمون معافی زبان انگلیسی

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد :

اطلاعیه برگزاری و ثبت نام آزمون زبان انگلیسی مورخ ۹۴/۶/۵ برروی اتوماسیون آموزشی (sess )  قرار گرفته است . بنابراین دانشجویان محترم نسبت به ثبت نام در موعد مقرر اقدام نمایند. شایان ذکر است جهت رفاه دانشجویان حوزه آزمون علاوه بر شیراز در تهران برگزار خواهد شد .