یک جلسه کلاس مازاد درس ماکروویو ۱ -گروه ۱– خانم دکتر بصیری

یک جلسه کلاس مازاد درس ماکروویو ۱ -گروه ۱– خانم دکتر بصیری

بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر بصیری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس ماکروویو ۱ -گروه ۱– در تاریخ ۲۰/۴/۹۴ ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز