انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در شهریور ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول شهریور ماه ۹۴

تاریخ

روز

۱/۶/۹۴

یکشنبه

۳/۶/۹۴

سه شنبه

۴/۶/۹۴

چهار شنبه

۷/۶/۹۴

شنبه

۸/۶/۹۴

یکشنبه

 

دفاع در تاریخهای فوق نیازی به ثبت نام و انتخاب واحد در ترم جدید ندارد.