دستور العمل انتخاب واحد نیمسال اول ۹۴-۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم

زمان انتخاب واحد(نیمسال اول ۹۴)

مرحله اول از تاریخ۱۴/۶/۹۴ لغایت ۱۶/۶/۹۴ می باشدکه فقط درسهایی را در این زمان می تواند انتخاب شود که در انتخاب واحد مقدماتی با دقیقا همان شماره درس توسط دانشجو انتخاب شده است دانشجویانی که انتخاب واحد مقدماتی انجام نداده اند یا شماره درس متفاوتی از اینکه اکنون در بخش ارائه شده است انتخاب کرده اندو یا ارزشیابی اساتید را انجام نداده اند می توانند در مرحله دوم انتخاب واحد نماید.

مرحله دوم ثبت نام از تاریخ۱۷/۶/۹۴لغایت ۳۰/۶/۹۴ برای دانشجو می باشد که می تواند انتخاب واحد خود را تکمیل کندو یا اگر در انتخاب درسی مشکل داشت در همین تاریخ با کارشناس مربوطه جهت رفع مشکل  هماهنگ شود.

زمان حذف و اضافه ۲۵/۷/۹۴ لغایت ۲۸/۷/۹۴ می باشد که دانشجو در این زمان تنها می تواند دو درس را حذف و دو درس را اضافه کند بنابر این لطفا در انتخاب واحد مرحله دوم دقت فرمایید و انتخاب واحد خود را در همان زمان مرحله دوم تکمیل نمایید و حذف و اضافه را فقط برای تغییرات جزئی  و یا درسهایی که در حذف و اضافه تازه ارائه می شود در نظر داشته باشید

 (درسهای قابل حذف و اضافه  می تواند واحد های متغیری داشته باشد یعنی این دو درس مجاز برای حذف و اضافه ارتباطی به تعداد واحد آن ندارد)

توجه داشته باشید، سیستم تغییر گروه را هم جزء حذف و اضافه محاسبه می کند یعنی اگر خواستید درسی را تغییر گروه دهید سیستم یک فرصت  حذف و یک فرصت اضافه شما را استفاده می کند و شما  دیگر فقط می توانید فرصت حذف  یک درس و اضافه کردن یک درس دیگر داشته باشید.

تذکر:انتخاب واحد فقط در زمان های تعیین شده مقدور می باشد

ضمنا تاریخ ارزشیابی اساتید ۳/۱۰/۹۴ لغایت ۱۶/۱۰/۹۴ می باشد.

 

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی