دکتر محمد محمدی معاون آموزشی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز شد

دکتر محمد محمدی معاون آموزشی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز شد

در پی استعفای جناب آقای دکتر فرزاد مهاجری جناب آقای دکتر ستار هاشمی رئیس محترم دانشکده ضمن تقدیر از زحمات چندین ساله ایشان طی حکمی جناب آقای دکتر محمد محمدی را بعنوان معاون آموزشی داشکده معرفی نمود.

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email