ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (علیه السلام) مبارکباد

عاشقان عیدتان مبارک  

 

 

 السلام ای حضرت سلطان عشق                  یا علی موسی الرضا ای جان عشق

 السلام ای بهر عاشق سرنوشت                       السلام ای تربتت باغ بهشت

images

بوی خوش کدام بهار است که شامه ی زمین را می نوازد؟هوای پیراهن کدام یوسف است که دنیا را به سر مستی فراخوانده است؟این همه پروانه شناور در هوای عشق زاده کدام لبخند است؟ذی القعده یازدهمین روزش را چرا چراغانی کرده است؟روشنی از روزنه ها جاری است.خورشیدی از دامان نجمه آن زنی که حیا و دینداری اش مثال زدنی است طلوع کرده است تا سرنوشت تاریک دنیا را به روشنایی روز تبدیل کند.شوق در رگ های ذی القعده می دود.هشتمین خورشید دمیده است.همان علی نامی که آشنای تمام غریبان است.کسی که در درستکاریی به پدرش حضرت موسی بن جعفر(ع)شبیه است.ای مولای سبز پوشی که در دفتر شیعه مانند نداری.کاش بودی و می دیدی که این روز ها در خراسان غلغله است.فقط و فقط برای اینکه بگویند: 

صحن و ایوان تو را ای کاش جارو میزدم

چون کبوتر ها نگهبان دو چشمت میشدم

 

 

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده آموزشهای الکترونیکی