انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور) لیست شماره ۲

باسمه تعالی

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور) لیست شماره ۲

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت و حقوق که از شرایط لازم جهت ارائه درس سمینار ویژه بر خوردارند می رساند که در شهریور ماه ۹۴در ساعتهای  ۱۰-۹ ، ۱۱-۱۰، ۱۲-۱۱، صبح مطابق جدول زیر جلسات ارائه درس سمینار ویژه برگزار می گردد.

جدول شهریور ماه

تاریخ

روز

۲۴/۶/۹۴

سه شنبه

۲۵/۶/۹۴

چهار شنبه

۲۸/۶/۹۴

شنبه

۲۹/۶/۹۴

یکشنبه

۳۰/۶/۹۴

دو شنبه

۳۱/۶/۹۴

سه شنبه

 

ارائه سمینار ویژه در تاریخهای فوق نیازی به ثبت نام و انتخاب واحد در ترم جدید ندارد.