قابل توجه دانشجویان آزمون داخلی سال ۱۳۹۲

 

دانشجویان ورودی آزمون داخلی سال ۱۳۹۲(کلیه مقاطع و رشته ها) با کلیک بر روی لینک http://sd.sanjesh.org/Article.aspx?id=1 فرم صلاحیت عمومی را دریافت و پس از تکمیل از طریق پست پیشتاز به همراه مدارک مذکور
۱-(فرم صلاحیت عمومی همراه با الصاق عکس + ۲ نسخه کپی )
۲- فیش پرداختی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به حسالب ۴۰۰۱۰۲۱۱۰۱۰۰۷۴۸۹ یا ۲۱۷۲۱۱۹۰۰۱۰۰۳ بنام خزانه داری کل کشوردر کلیه شعب بانک ملی (از فیش پرداختی کپی تهیه نمایید و نزد خود نگه دارید)
۳-کپی تمام صفحات شناسنامه ۴-کپی کارت ملی۵-در صورت وجودارسال کپی حکم کارگزینی
هر چه سریعتربه آدرس دانشکده ارسال نمایند.
تذکر مهم:انجام کلیه خدمات آموزشی منوط به ارسال این مدارک می باشد
تذکر:دانشجویانی که در حال انجام امور فارغ التحصیلی هستند اقدام به ارسال مدارک مذکور نمایند در غیر این صورت امور فارغ التحصیلی ایشان انجام نخواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email