منابع وتاریخ برگزاری امتحانات تک درس شهریور ماه۹۴

تاریخ برگزاری امتحانات تک درس شهریور ماه ۹۴

زمان برگزاری ۹۴/۶/۱۷ ساعت ۱۰ صبح می باشد.

منابع امتحانی تک درس به شرح زیر می باشد

ردیف

نام درس

رشته

منبع امتحانی

۱

حقوق سازمان های بین الملل

 

حقوق

حقوق سازمان های بین المللی

تالیف دکتر فرهاد طلایی-انتشارات جنگل

۲

حقوق ثبت

 

حقوق

pdf

۳

مالیه عمومی

 

حقوق

pdf

۴

متون حقوقی۲

 

حقوق

متون حقوقی۱(حقوق قراردادها درس های (۲۰،۱۹،۱۸،۱۷،۱۶)

متون حقوقی۲(حقوق جزا درس های (۲۰،۱۱،۹،۶،۱) انتشارات سمت

۵

انقلاب اسلامی

 

در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

از فصلهای ۹،۸،۷،۶،۵ کتاب

تالیف دکتر هراتی و دکتر عیوضی- پیوست دوم- نشر معارف

۶

مدنی۲

 

حقوق

اموال ومالکیت

دکتر ناصر کاتوزیان –انتشارات دادگستر

۷

حقوق جزای اختصاصی۳

 

حقوق

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

کتاب آقای دکتر میر محمد صادقی- انتشارات میزان

۸

الکترومغناطیس

 

الکترونیک

 

pdf وکتاب الکترو مغناطیس صفایی تمرینات فصل های

 ۱،۲،۳،۴،۵،۶

۹

ریاضی مهندسی

کامپیوتر

کتاب تالیف دکتر شیدفرد ،مباحث مورد نظر: سری انتگرال فوریه – معادلات و مشتقات جزیی- اعداد مختلط

۱۰

مباحث ویژه

کامپیوتر

pdf

۱۱

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی

کامپیوتر

Pdf  فصلهای ۳، ۵، ۶، ۹و

 

۱۲

اصول و مبانی مدیریت

کامپیوتر

pdf و فایل کلاس

۱۳

تاریخ اسلام

کامپیوتر

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام فصلهای ۱و۲ حذف میباشد

۱۴

شبکه های کامپیوتری مهندس رجا

کامپیوتر

هماهنگی با استاد

۱۵

شبکه های کامپیوتری ۲

کامپیوتر

کتاب Ross  ، فصلهای ۱ ،۲، ۳، ۴، ۵

۱۶

تحقیق در عملیات

کامپیوتر

pdf

۱۷

سیگنالها و سیستم ها

کامپیوتر

pdf

۱۸

آمار و احتمالات

کامپیوتر

فایل کلاس انلاین و pdf کلاس و کتابهای مشخص شده فایل و کتاب آمار و احتمالات دکتر بهبودیان انتشارات آستان قدس رضوی

۱۹

طراحی سیستمهای شی گرا

کامپیوتر

کلاس

۲۰

ریاضی گسسته

کامپیوتر

pdf

۲۱

معماری کامپیوتر ( ۲ واحدی )

کامپیوتر

pdf

۲۲

اصول برنامه نویسی

کامپیوتر

کتاب جعفرنژاد تا فصل ۵

۲۳

روش محاسبات عددی

کامپیوتر

pdf

۲۴

برنامه سازی پیشرفته

کامپیوتر

کلاس

 

 

تذکر: با توجه به این که امتحان به صورت گروهی برگزار می گردد خواهشمند است راس ساعت در محل امتحان حضور به هم رسانید. در غیر این صورت از شرکت شما در امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی