رشته مدیریت جهانگردی -مقطع کارشناسی- در دانشکده آموزشهای الکترونیکی راه اندازی شد

نوگشایی رشته مدیریت جهانگردی – مقطع کارشناسی – در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

با تلاش وپیگیریهای مستمرریاست محترم فعلی وسابق دانشکده آموزشهای الکترونیکی وهمکاری هیات رئیسه محترم دانشگاه شیراز،از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ رشته مدیریت جهانگردی – مقطع کارشناسی-در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز راه اندازی گردید واز طریق کنکورسراسری دانشجو می پذیرد.

رشته ی مدیریت جهانگردی یکی از رشته های دانشگاهی بین رشته ای است که بعنوان نمونه علوم زیر را در بر می گیرد:

• زبان انگلیسی
• اقتصاد(چون صنعت جهانگردی تاثیر اقتصادی بسزای بر جوامع داشته ودارد حائز اهمیت است.)
• ریاضیات و آمار(از جمله علومی هستند که غالباً در اکثر رشته های دانشگاهی وجود دارندومتناسب با رشته تعداد واحدهای آن متفاوت می باشد.)
• دروس مدیریتی(جزء سرفصل های مهم این رشته می باشد)
• دروس علوم اجتماعی،تاریخ(بررسی بناهای تاریخی و ادوار مختلف تاریخی وتاثیر آن بر جذب گردشگر)
• جغرافیا (که به شناخت هر چه بهتر موقعیت اماکن توریستی و شناسایی آنها کمک می کند.)

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز