اطلاعیه زمان دفاع آقای سینا باقرپور (فناوری اطلاعات)

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سینا باقرپور تهمتن

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش طراحی و تولید نرم افزار)

 

عنوان :

بهبودسیستمهایتوصیهگربااستفادهازکاوشدرنظراتکاربران

توسط:

سینا باقرپور تهمتن

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر منصور ذوالقدر جهرمی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد موسوی

سرکار خانم دکتر مرضیه احمد زاده

 

زمان : ۲۱/۰۶/۹۴  ساعت: ۱۸– ۱۷

مکان : دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز –واحدشیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email