اطلاعیه زمان دفاع خانم فاطمه جوانبخت (فناوری اطلاعات)

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه جوانبخت

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

 

عنوان:

ارائه یک مدل بومی بر پایه فناوری اطلاعات و بر اساس بررسی تطبیقی

ارتباط علمی دانشگاه و صنعت در ژاپن وایران

توسط:

فاطمه جوانبخت 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا جاویدان

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر صدرالدینی

 

 زمان: ۲۲/۰۶/۰۱۳۹۴– ساعت: ۱۲ الی ۱۳:۳۰

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email