اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسماعیل زاده مقری

به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسماعیل زاده مقری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش طراحی و تولید نرم افزار )

عنوان :

اولویت بندی مراکز داده ابری بر مبنای معیارهای عملکردی ماشین های مجازی همراه با شبیه سازی

 

توسط :

فاطمه اسماعیل زاده مقری

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر رضا جاویدان

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

جناب آقای دکتر سیدمحمدرضاموسوی

 

زمان :۲۹/۰۶/۹۴ ساعت : ۱۲:۳۰