تغییر کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر -۱واحدی-گروه ۱- آقای دکتر کاظمی

تغییر کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر -۱واحدی-گروه ۱- آقای دکتر کاظمی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر کاظمی)، کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر -۱واحدی -گروه ۱-از تاریخ ۷/۸/ ۹۴ به تاریخ ۹/۷/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز