منابع وتاریخ برگزاری امتحانات تکدرس آبان ماه ۹۴

منابع وتاریخ برگزاری امتحانات تکدرس آبان ماه ۹۴
با سلام
به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را بر اساس اطلاعیه موجود در سایت دانشکده داشته و نسبت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی فناوری اطلاعات -گروه ۱– آقای مهندس نیک سرشت

یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی فناوری اطلاعات -گروه ۱– آقای مهندس نیک سرشت
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس نیک سرشت)، یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی فناوری … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب و درس معماری کامپیوتر۲ واحدی-گروه ۱- آقای دکتر کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب و درس معماری کامپیوتر۲ واحدی-گروه ۱- آقای دکتر کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر کاظمی)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی مازاد اول درس حقوق بشر در اسلام –گروه۱ -آقای دکتر ایزدی

تغییر کلاس مجازی مازاد اول درس حقوق بشر در اسلام –گروه۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، کلاس مجازی مازاد اول درس حقوق بشر در … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس مکانیک سیالات ، انتقال حرارت و ترمودینامیک – گروه ۱ -آقای دکتر غنایی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس مکانیک سیالات ، انتقال حرارت و ترمودینامیک – گروه ۱ -آقای دکتر غنایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر غنایی) ، یک … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های عامل و هوش تجاری -گروه ۱ و۲- آقای دکتر موسوی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های عامل و هوش تجاری -گروه ۱ و۲- آقای دکتر موسوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر موسوی)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس الکترونیک ۲ – گروه ۱- آقای دکتر میری

یک جلسه کلاس مازاد درس الکترونیک ۲ – گروه ۱- آقای دکتر میری
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر میری) یک جلسه کلاس مازاد درس الکترونیک ۲ – گروه … ادامه...

کلاس مجازی مازاد سیستمهای کنترل خطی،آقای مهندس ایمان حسینی

کلاس مجازی مازاد سیستمهای کنترل خطی،آقای مهندس ایمان حسینی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی مازاد سیستمهای کنترل خطی،آقای مهندس ایمان حسینی در تاریخ ۱۲/۰۸/۹۴ ساعت ۲۰:۳۰ – ۱۸:۳۰ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی مدارهای مخابراتی،آقای مهندس وحیدرضا باقری

کلاس مجازی جبرانی مدارهای مخابراتی،آقای مهندس وحیدرضا باقری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی مدارهای مخابراتی،آقای مهندس وحیدرضا باقری در تاریخ ۱۱/۰۸/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار خواهد … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ماشین های الکتریکی گروه۱–آقای دکتر قنبری

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ماشین های الکتریکی گروه۱–آقای دکتر قنبری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ماشین های الکتریکی گروه۱––در … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه۱–آقای مهندس یزدیان

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میانی کامپیوتر و برنامه سازی گروه۱–آقای مهندس یزدیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس یزدیان)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میانی کامپیوتر … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱- آقای دکتر علیدادی

جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱- آقای دکتر علیدادی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیدادی)، جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱- در تاریخ ۱۰/۸/۹۴ … ادامه...

جدول موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه گروه فناوری اطلاعات از سال ۹۰ به بعد-لیست شماره ۲.

جدول موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه گروه فناوری اطلاعات از سال ۹۰ به بعد-لیست شماره ۲..ادامه...