انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه مهر ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه مهر ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت و حقوق که از شرایط لازم جهت ارائه درس سمینار ویژه بر خوردارند می رساند که در مهر ماه ۹۴در ساعتهای  ۱۰-۹ ، ۱۱-۱۰، ۱۲-۱۱، صبح مطابق جدول زیر جلسات ارائه درس سمینار ویژه برگزار می گردد.

جدول مهر ماه

تاریخ

روز

۲۵/۷/۹۴

شنبه

۲۶/۷/۹۴

یکشنبه

۲۷/۷/۹۴

دو شنبه

۲۸/۷/۹۴

سه شنبه

۲۹/۷/۹۴

چهارشنبه

 

ارائه سمینار ویژه در تاریخهای فوق نیازی به ثبت نام و انتخاب واحد در ترم جدید ندارد.