نحوه انتخاب استاد درس سمینار ویژه (جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ورودی سال ۹۳ )

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی سال۹۳ (نیمسال اول و دوم )شیوه آموزش محور می رساند که از تاریخ ۱۳/۷/۹۴ الی ۲۴/۷/۹۴ می توانند به روش زیر نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه خود با توجه به ظرفیت های تعیین شده اساتید، اقدام نمایند.
شما با مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز و به روش زیر می توانید نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه خود اقدام نمایید:
پس از ورود به صفحه اتوماسیون آموزشی دانشجویی از میان منوهای موجود، منو مدیریت منابع و برنامه ها را انتخاب نمایید. در صفحه بعد در قسمت شماره مرجع عدد ۱۷۵را تایپ نمایید. سپس در صفحه بعد در جدول انتخاب استاد درس سمینار ویژه، استاد مورد نظر خود را انتخاب نمایید و کلید تایید را فشار دهید. به این ترتیب شما استاد مورد نظر را در جدول مذکور انتخاب نموده اید.
نکته ۱ : دانشجویان محترم توجه داشته باشند که تمام ورودیهای سال ۹۳ حتی دانشجویانی که بنا بر شرایط خاصی در ترم جاری قصد ارائه و یا انتخاب واحد سمینارویژه را ندارند بایستی استاد درس خود را تا بیست و چهارم مهرماه انتخاب نمایند.
این اطلاعیه شامل دانشجویانی که ترم یک و یا ترم جاری را مرخصی تحصیلی گرفته اند نیز می شود و باید استاد خود را انتخاب کنند.
نکته ۲ : ظرفیت اساتید برای ترم آینده به هیچ عنوان خالی نمی شود و ظرفیتها بر اساس ورودیهای یک سال درنظر گرفته شده است.
ترم بعد به هیچ عنوان سیستم انتخاب استاد درس فعال نخواهد شد.
نکته ۳ : ظرفیتهای اعلام شده اساتید به هیچ عنوان قابل افزایش نبوده و همچنین تاریخ مهلت انتخاب استاد درس سمینار ویژه قابل تمدید نمی باشد.
نکته ۴ : واحد سمینار ویژه بعد از تصویب موضوع و چکیده در جلسه گروه علمی و پس از ثبت آن در سیستم اتوماسیون توسط دانشجو، به وسیله کارشناس آموزش، اخذ می گردد. لذا دانشجو موظف است که پس از ثبت موضوع و چکیده در سیستم اتوماسیون و تایید مدیر محترم آموزش در سیستم، به کارشناس آموزشی خود اطلاع دهد تا واحد سمینار ویژه توسط ایشان اخذ گردد.
تذکر : لطفاً قبل از تصویب موضوع درس سمینار ویژه در جلسه گروه علمی، اقدام به ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشجویی نفرمایید.
برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:
۱- انتخاب استاد درس سمینار ویژه در مهلت مقرر اعلام شده در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه (sess ) توسط دانشجو
۲- ارسال فرم درخواست تصویب موضوع و چکیده (طبق اطلاعیه موجود در سایت در قسمت تحصیلات تکمیلی) به دانشکده جهت طرح در گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات
۳- درصورت تصویب موضوع و چکیده در گروه علمی، ثبت آن در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه توسط دانشجو
۴- بعد از تایید مدیر آموزش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده آموزشهای الکترونیکی