تغییر در کلاس مجازی چهارم حقوق مدنی۸،آقای دکتر سربازیان

تغییر در کلاس مجازی چهارم حقوق مدنی۸،آقای دکتر سربازیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی چهارم حقوق مدنی۸،آقای دکتر سربازیان از تاریخ ۲۷/۰۷/۹۴ به تاریخ ۱۱/۰۸/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email