ویژه نامه امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده به مناسبت ایام محرم (شماره یک)

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

 

روی لینک زیر کلیک فرمایید: (لطفا تا باز شدن کامل ویژه نامه صبور باشید)

وقایع محرم

 

 

التماس دعا

امور دانشجویی وفرهنگی دانشکده